Bedrijf starten in Duitsland: welke rechtsvorm kies je?

Gepubliceerd op 8 februari 2023 om 15:00

Net als in Nederland bestaan er in Duitsland verschillende rechtsvormen voor ondernemingen. Zo is er onder andere de GmbH (vergelijkbaar met een bv) en de Einzelunternehmen (eenmanszaak). Hoewel de verschillende vormen veel gelijkenissen hebben met hun Nederlandse tegenhangers, zijn er ook belangrijke verschillen op te merken. Hieronder bespreken we de meest voorkomende Duitse ondernemingsvormen en hun belangrijkste voor- en nadelen.

Duitse GmbH oprichten

Duitse eenmanszaak oprichten: Einzelfirma / Einzelunternehmen

De Duitse Einzelfirma is de meest voorkomende rechtsvorm in Duitsland. Net als bij de Nederlandse eenmanszaak ontstaat een Einzelfirma wanneer een particulier persoon een bedrijf start. De eigenaar (of – in het Duits – ‘eingetragene Kaufmann’ (e. K.)) is met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor de (financiële) verplichtingen van de onderneming, óók met zijn privé vermogen. De inkomsten die je met een Einzelfirma maakt, vallen dan ook onder de inkomstenbelasting van de eigenaar.

 

Een opmerkelijk verschil van de Duitse Einzelfirma met de Nederlandse Eenmanszaak is dat je géén vrije keuze hebt in de naam van je bedrijf. Je eigen naam moet terugkomen in de naam van de firma: ‘Banketbakkerij Kees Pieters’ mag dus wel, maar ‘Banketbakkerij Smul’ mag bijvoorbeeld niet. Door je in te schrijven in het Duitse Handelsregister kun je dit omzeilen. Hierin wordt onder andere de naam, het adres en de hoofdactiviteit van jouw bedrijf beschreven. Deze informatie is publiekelijk beschikbaar.

 

Eenmanszaak in Duitsland oprichten

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

De Duitse Offene Handelsgesellschaft komt overeen met de Nederlandse vennootschap onder firma (vof) en is bedoeld voor meerdere personen die gezamenlijk een bedrijf beginnen. Net als bij de Einzelfirma is er geen startkapitaal nodig, maar zijn wel alle natuurlijke personen binnen het vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de (financiële) verplichtingen van de onderneming. Voor oprichting van de OHG dient een samenwerkingsovereenkomst gesloten te worden tussen de vennoten en moet de firma worden ingeschreven in het Handelsregister. Wordt er onroerend goed in de firma gebracht? Dan moet de samenwerkingsovereenkomst tussen de vennoten notarieel bekrachtigd worden. 

Zakendoen in Duitsland

Duitse bv oprichten: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

De Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) is vergelijkbaar met de Nederlandse besloten vennootschap (bv) en is de meest voorkomende vennootschapsvorm in Duitsland. Reden voor de populariteit van deze rechtsvorm is de flexibiliteit en de beperkte aansprakelijkheid voor de ondernemer(s). De GmbH is – net als de BV – een eigen rechtspersoon waarvan de eigenaren aandelen houden. De (financiële) verplichtingen van de GmbH kunnen niet verhaald worden op de aandeelhouders, tenzij de bestuurders van de firma onzorgvuldig of buiten de wet handelen. Een enkel persoon kan al een GmbH oprichten, waarbij een startkapitaal van € 25.000 vereist is.

Belangrijk is dat de oprichting van een GmbH pas compleet is na inschrijving bij het Handelsregister. Tot die tijd wordt de firma als ‘Vor-GmbH’ gezien en geldt een andere aansprakelijkheid. Het is op dat moment al wel gedeeltelijk toegestaan om te handelen vanuit de firma.

 

Unternehmergesellschaft / UG (haftungsbeschränkt)

De UG is een vereenvoudigd alternatief voor de GmbH en wordt ook wel ‘mini-GmbH’ genoemd. Het grote voordeel ten opzichte van de GmbH is dat voor een UG slechts een startkapitaal van € 1,- vereist is. De aansprakelijkheid komt overeen met de GmbH. Dit maakt de UG vooral voor beginnende ondernemers een prettige rechtsvorm. Echter, dit vrijblijvende karakter zorgt er ook voor dat potentiële klanten of verstrekkers van leningen niet altijd staan te springen om zaken te doen met een UG. 

 

Heeft u vragen over het kiezen van een Duitse rechtsvorm?

Het kiezen van een rechtsvorm is niet eenvoudig. Wij gaan daarom graag met je in gesprek om de juiste keuze te maken. Graag nodig ik je uit om met mij een afspraak te maken. Je kunt mij bereiken per mail via t.berghaus@deneco.eu of telefonisch via 0546 – 62 99 35 (NL) of +49 2561 - 42 91 88 80 (DE).

Duitse belastingadviseur Thomas Berghaus

t.berghaus@deneco.eu

Thomas Berghaus

Steuerberater en expert internationaal belastingrecht

Thomas Berghaus is sinds jaar en dag werkzaam als Steuerberater in de regio Ahaus. Door zijn blik niet enkel op Duitsland te vestigen, maar ook over de grens te kijken, heeft Thomas veel ervaring in het adviseren van Nederlandse ondernemers die actief zijn in Duitsland. Mede door een groeiende interesse hierin heeft Thomas de Nederlandse taal geleerd. Dat is handig voor hem, maar ook voor jou als Nederlandse ondernemer in Duitsland.

Opmerking van onze belastingadviseurs

Hoewel dit artikel jou als ondernemer kan helpen om het oprichten van een onderneming in Duitsland beter te begrijpen, is de informatie in dit artikel géén vervanging voor persoonlijk advies van onze adviseurs. Het artikel vormt geen fiscaalrechtelijk bindend advies over jouw eigen situatie of andere individuele gevallen. Aan het artikel kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.