Personeel aannemen in Duitsland: sociale verzekeringen en loonadministratie

Gepubliceerd op 15 augustus 2023 om 16:00

Heeft jouw onderneming in Duitsland personeel in dienst? Dan is het belangrijk om je te laten informeren over de bijkomende verzekeringen en de uitbetaling van de salarissen. Dit blogartikel geeft je een overzicht van de sociale verzekeringen waaraan jij als werkgever een bijdrage levert en de beloning van medewerkers. Heb je nog geen personeel in Duitsland in dienst, maar ben je dit wel van plan? Lees dan eerst ons blogartikel over het aannemen van personeel.

Sociale zekerheid in Duitsland

Net als in Nederland draag je als werkgever in Duitsland bij aan een aantal volksverzekeringen. De hoogte van de premies zijn afhankelijk van het salaris van de werknemer en variëren dus per bedrijf. Houd rekening met zo’n 21%  van het brutoloon aan premies voor deze sociale verzekeringen (aandeel werkgever). De bedragen worden echter beperkt door de zogenaamde “Beitragsbemessungsgrenze”. In Duitsland betaal je de volgende premies:

  • Ziektekostenverzekering: Als werkgever ben jij verplicht jouw werknemers aan te melden bij een Duitse ziekenfonds. De ziekteverzekeringsbijdragen worden door de werkgever en de werknemer betaald, waarbij ieder de helft bijdraagt. De bijdrage is meestal in totaal 14,6% van het brutoloon.
  • Pensioenverzekering: De pensioenverzekering geeft werknemers recht op een wettelijk ouderdomspensioen. Ook deze premie wordt in Duitsland gedeeld door werkgever en werknemer en zijn gebaseerd op het brutoloon van de werknemer. Meestal bedraagt dit in totaal zo’n 18,6%
  • Werkloosheidsverzekering: De werkloosheidsverzekering in Duitsland biedt ondersteuning bij werkloosheid. Bijdragen worden betaald door zowel de werkgever als de werknemer. Het bijdragepercentage is in totaal 2,6%.
  • Verzekering voor langdurige zorg: De verzekering voor langdurige zorg biedt uitkeringen in geval van behoefte aan langdurige zorg. Bijdragen aan de verzekering voor langdurige zorg worden gezamenlijk door werkgever en werknemer betaald en zijn gebaseerd op het brutoloon. Meestal bedraagt dit zo’n allemaal 3,05%
  • Ongevallenverzekering: De ongevallenverzekering dekt arbeidsongevallen en beroepsziekten. De bijdragen aan de ongevallenverzekering worden uitsluitend door de werkgever betaald en zijn gebaseerd op de risicoklasse van de baan.

Het is belangrijk dat bedrijven hun werknemers correct registreren bij de bevoegde sociale verzekeringsinstellingen in Duitsland en de bijdragen correct berekenen en betalen. Dit is ook om boetes of andere juridische gevolgen voor het bedrijf te voorkomen. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met onze adviseurs.


Minimumloon Duitsland

De beloning van werknemers in Duitsland is een complexe kwestie die verschillende aspecten omvat waarmee jij als werkgever rekening moet houden. Allereerst is er een wettelijk minimumloon in Duitsland dat bindend is voor alle werknemers. Het huidige minimumloon in Duitsland is 12,00 euro per uur. Houd er rekening mee dat in bepaalde bedrijfstakken en beroepen er een collectief overeengekomen minimumlonen kan gelden dat hoger is dan het wettelijk minimumloon.

 

Toeslagen en uitbetaling van salarissen in Duitsland

Net als in Nederland, gelden in Duitsland naast het basisloon een aantal andere beloningscomponenten, waarvan een aantal verplicht zijn. Zo ben je als werkgever verplicht om toeslagen voor overwerk, nachtwerk of werk op zondag, aan te bieden. Het kan zelfs zo zijn dat kerst- en vakantietoeslagen door de werkgever moeten worden betaald als deze bedragen ook in voorgaande jaren zijn vrijwillig betaald en het recht van de werknemer op deze betalingen niet expliciet contractueel is uitgesloten.

Uitbetaling van salarissen vindt in Duitsland gewoonlijk plaats aan het eind van de lopende maand. Voor werknemers die geen vast salaris krijgen maar betaald worden op basis van gewerkte uren wordt de betaling vaak gedaan vóór de 10e dag van de volgende maand. Maak je als werkgever gebruik van bonusbetalingen? Zorg dan dat de fiscale behandeling hiervan overeenkomstig is met de wettelijke eisen en dat deze juist worden opgenomen in de loonadministratie.

 

Loonadministratie in Duitsland

Net als in Nederland gelden in Duitsland wettelijke en fiscale verplichtingen met betrekking tot de administratieve verwerking van salarissen. Allereerst ben je als werkgever verplicht een kloppend en leesbaar overzicht van de salariëring aan de werknemer aan te bieden. Daarnaast ben je verplicht een aantal meldingen aan de autoriteiten te doen. Daartoe behoren de opgave van de sociale bijdragen en de aanmelding van nieuwe werknemers bij de ziekenfondsen. Bovendien bestaat er een plicht tot het bijhouden van een loonadministratie. Het gaat bijvoorbeeld om loonstroken, registratiebewijzen en bonnetjes voor belastinginhoudingen. Deze gegevens dienen 10 jaar bewaard te worden.

 

Heb je vragen? Maak gerust een afspraak met ons.

Wil je personeel aannemen voor jouw onderneming in Duitsland en heb je daar vragen over? Onze Duitse en Nederlandse fiscalisten en salarisadviseurs helpen je graag verder. Je kunt mij bereiken per mail via t.berghaus@deneco.eu of telefonisch via 0546 – 62 99 35 (NL) of +49 2561 - 42 91 88 80 (DE).

Thomas Berghaus

Steuerberater en expert internationaal belastingrecht

 

Thomas Berghaus is sinds jaar en dag werkzaam als Steuerberater in de regio Ahaus. Door zijn blik niet enkel op Duitsland te vestigen, maar ook over de grens te kijken, heeft Thomas veel ervaring in het adviseren van Nederlandse ondernemers die actief zijn in Duitsland. Mede door een groeiende interesse hierin heeft Thomas de Nederlandse taal geleerd. Dat is handig voor hem, maar ook voor jou als Nederlandse ondernemer in Duitsland.

Opmerking van onze adviseurs

Hoewel dit artikel jou als ondernemer kan helpen om regelgeving rondom personeel in Duitsland beter te begrijpen, is de informatie in dit artikel géén vervanging voor persoonlijk advies van onze adviseurs. Het artikel vormt geen fiscaalrechtelijk bindend advies over jouw eigen situatie of andere individuele gevallen. Aan het artikel kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.